Binnen ABT bv heeft een heroriëntatie plaatsgevonden over de kernactiviteiten.

Glas-CI bv is een volle dochteronderneming van ABT bv en valt daarmee ook onder deze heroriëntatie.

 

Besluit

Binnen het onafhankelijke, multidisciplinaire ingenieursbureau dat ABT is, is er voor het agentschap voor verkoop en  onderhoud van software geen draagvlak meer.

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2020 Glastik-NL 2.0 niet meer ondersteund wordt door ABT bv, i.c. Glas-CI bv en onderhavige overeenkomsten per 1 januari 2020 eindigen.