GLASTIK-NL 2.0 DEMO AANVRAGEN

Voor een demo van Glastik-NL 2.0 kunt u het aanvraagformulier invullen en verzenden.

Demo aanvraagformulier

Bedrijfsnaam
Postadres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadresNaam
Functie

Op al onze transacties zijn, afhankelijk van de aard van de transactie, de volgende voorwaarden van toepassing:

● Levering van Software: Glas-CI Algemene Voorwaarden voor de levering van software en bijbehorende middelen + ‘Nederland ICT Voorwaarden’ Deze voorwaarden zijn te downloaden van onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten