GLASTIK-NL 2.0 BESTELLEN

Voor het aanschaffen van Glastik-NL 2.0 kunt u het bestelformulier invullen en verzenden.

Bestelformulier

Bedrijfsnaam
Postadres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam
Functie

Welke licentie wilt u aanschaffen?

GLASTIK-NL 2.0 single-user versie - €1350,-GLASTIK-NL 2.0 multi-user versie (2 users gelijktijdig) - €1750,-

OPTIE BIJ MULTI-USER VERSIE: aantal extra users (€95,- per user):
Verzend-/registratie- en administratiekosten (per licentie) € 50,-
Bovenstaande prijzen zijn excl. BTW. Na ontvangst van de bestelling wordt de factuur verzonden.
Na betaling van de factuur wordt de USB-stick/CD-ROM per post verzonden
Ondergetekende is gemachtigd om deze bestelling te plaatsen en heeft kennis genomen van de leveringsvoorwaarden, de prijzen en de condities en gaat hiermee akkoord.

Vink a.u.b. de voorwaarden aan

Op al onze transacties zijn, afhankelijk van de aard van de transactie, de volgende voorwaarden van toepassing:

● Levering van Software: Glas-CI Algemene Voorwaarden voor de levering van software en bijbehorende middelen + ‘Nederland ICT Voorwaarden’ Deze voorwaarden zijn te downloaden van onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten