LEVERINGSVOORWAARDEN

Door de verschillende specifieke activiteiten van Glas-CI BV zijn er verschillende voorwaarden van toepassing. Hieronder worden de van toepassing zijnde voorwaarden per activiteit vermeld.

ENGINEERING & INNOVATIE en STERKTEBEREKENINGEN
• DNR 2011

LEVERING VAN SOFTWARE
Glas-CI Algemene Voorwaarden voor de levering van software en bijbehorende middelen 26-10-2015
Nederland ICT Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn als PDF-file te downloaden van deze site, door bovenstaande onderstreepte teksten aan te klikken. De PDF-files kunnen online gelezen, opgeslagen en geprint worden.

Indien u om welke reden dan ook niet kunt beschikken over de van toepassing zijnde voorwaarden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.